Cookies & privacy

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer

Ok

Algemene voorwaarden

We vinden we het belangrijk dat onze algemene voorwaarden met betrekking tot het gebruik van Noebie helder en duidelijk zijn. Het volgende is van toepassing op ieder van onze gebruikers.

1. Definities en reikwijdte

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van noebie.be en andere door Noebie gebruikte domeinen waaronder domeinnamen voor onze diensten 'op maat'.

1.2. Door gebruik te maken van ons platform accepteert u deze algemene voorwaarden volledig. Indien u niet akkoord gaat met alle algemene voorwaarden is het u niet toegestaan gebruik te maken van ons platform.

1.3. Dit is een overeenkomst tussen u, onze gebruiker en Noebie. Noebie kan in dit contract worden aangeduid door “we”, “wij” of “onze”. Deze overeenkomst is van toepassing op alle Noebie diensten waar u gebruik van maakt terwijl deze overeenkomst van kracht is. In deze overeenkomst zal naar de Noebie diensten worden gerefereerd als “dienst” of “diensten”, “dienstverlening” of “platform”. De gebruikers van ons platform worden in deze overeenkomst “gebruiker”, “gebruikers” of “klanten” genoemd.

1.4. Opgelet: we bieden geen garanties voor onze diensten en/of platform. Deze overeenkomst beperkt dan ook onze aansprakelijkheid.

2. Onze gegevens

2.1. De diensten worden geleverd door Wachem Huyge, geregistreerd onder het btw-nummer BE0889.147.431

3. Berichtgeving

3.1. We kunnen het e-mailadres dat u bij het aanmaken van een account heeft opgegeven gebruiken om u informatie over de dienstverlening te sturen.

3.2. U bent ervoor verantwoordelijk dat uw registratie-informatie bij Noebie juist, accuraat, geldig en up-to-date is. U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de veiligheid van uw gebruikersnaam en wachtwoord.

4. Toegang tot onze diensten

4.1. Toegang tot onze diensten is op tijdelijke basis en we behouden ons het recht voor deze diensten op enig willekeurig moment te wijzigen of beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving. We zijn niet aansprakelijk als om welke reden dan ook onze dienstverlening niet beschikbaar is voor een (on)bepaalde tijd. We streven ernaar om actieve gebruikers tijdig te berichten over belangrijke wijzigingen.

4.2. U bent verantwoordelijk voor het nemen van de nodige maatregelen om toegang tot onze dienst te verkrijgen. U bent er ook verantwoordelijk voor dat personen die via uw internettoegang gebruik maken van onze diensten op de hoogte zijn van deze voorwaarden en zich hieraan houden.

4.3. Noebie biedt alleen ondersteuning via e-mail. Noebie is een self-service systeem, wat inhoudt dat onze klanten het systeem met behulp van documentatie zelf opzetten. Voor hulp bij technische problemen of incidentele vragen over specifieke instellingen, kunt u contact opnemen met onze online klantenservice. U bent verantwoordelijk voor het waarborgen van de juistheid van de informatie die u verstrekt aan onze klantenservice. Noebie is niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele handelingen die u doet naar aanleiding van een door onze klantenservice gegeven advies.

5. Gegevens over u en statistieken

5.1. Door onze diensten te gebruiken gaat u ermee akkoord dat we gegevens over u verwerken in overeenstemming met onze privacy statement.

5.2. We maken gebruik van (anonieme) cookies zoals beschreven in onze privacy statement.

6. Gebruik van de diensten

6.1. U gaat ermee akkoord de dienst alleen te gebruiken voor doeleinden zoals toegestaan in onze algemene voorwaarden en zoals toegestaan volgens de toepasselijke wetgeving, regelgeving of algemeen geaccepteerde praktijken of richtlijnen in de relevante rechtsgebieden.

6.2. Noebie is eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot materiaal gepubliceerd door Noebie. Al deze intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden aan Noebie.

6.3. U bent verantwoordelijk voor de geldigheid en nauwkeurigheid van de informatie die u publiceert via Noebie.

6.4. Foto's die u deelt via ons platform blijven ten alle tijde de verantwoordelijkheid en eigendom van de gebruiker.

6.5. Berichten die gepost worden via het platform dienen geen aanstotelijke inhoud te bevatten. Aanstotelijke inhoud dient gemeld en verwijderd te worden.

7. Gebruiksbeperkingen

7.1. Het is niet toegestaan ons platform te gebruiken op een manier die schade aan de dienst veroorzaakt of kan veroorzaken of van invloed kan zijn op de toegang tot, de beschikbaarheid van en/of de toegankelijkheid van de dienst; of op enige wijze die onwettig, illegaal, frauduleus of schadelijk, of in verband met een onrechtmatige, illegale, frauduleuze of schadelijk doel of activiteit is.

7.2. Geen enkel gedeelte van de dienst mag worden gebruikt om ongevraagde commerciële boodschappen te verspreiden.

7.3. Het is niet toegestaan op ongepaste, onjuiste of ongeoorloofde wijze de dienst te wijzigen, aan te passen of om te leiden, of om schade, storing, of aantasting van de dienst (of het netwerk aangesloten op de dienst) te veroorzaken, op enigerlei wijze; of een ander in het gebruik van de dienst te beperken.

7.4. We behouden ons het recht voor de dienst te beperken, blokkeren of beëindigen indien u zich niet aan de beperkingen, zoals genoemd in deze algemene voorwaarden, houdt.

8. Gratis versie

8.1. De gratis versie is bedoeld voor nieuwe gebruikers om het systeem uit te proberen. U mag de gratis versie onbeperkt gebruiken om het platform in te richten en uit te proberen.

8.2. We kunnen een gratis account dat gebruikt wordt voor commerciële doeleinden op enig moment beperken, blokkeren of opheffen.

9. Activatie

9.1. Indien u kiest voor een betalende activatie kan u enkel via een door Noebie aangegeven betaalmethode de betaling voldoen.

9.2. Een geactiveerde account wordt niet automatisch verlengd, na de geactiveerde periode zal uw account automatisch teruggezet worden naar de gratis versie. U kan op elk moment de dienst opnieuw betalend activeren.

9.3. Promotiecodes zijn tijdelijk geldig en kunnen op eender welk moment opgeschort worden zonder enige voorafgaande melding.

10. Aansprakelijkheid

10.1. Noebie draagt geen verantwoordelijkheid voor de legaliteit van het gebruik van door klanten of gebruikers geüploade afbeeldingen of andere content. Als u zonder toestemming andermans werk publiceert riskeert u aansprakelijkheid voor schending van het auteursrecht.

10.2. Noebie is niet aansprakelijk voor eventuele juridische gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van de dienst door gebruikers. Als Noebie geïnformeerd wordt dat de dienst of de Noebie website door ons, onze klant(en) of gebruiker(s) geüploade content bevat die auteursrecht schendt of op anderszins ongeoorloofde wijze gebruikt wordt, zal deze verwijderd worden.

11. Toepasselijk recht

11.1. Onze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

Sorry, er bestaat reeds een account met het ingevoerde e-mailadres. Wachtwoord vergeten?